Bensinstasjonsboken
Bensinstasjonsboken

Medforfatter av Bensinstasjonsboken, Kirsten Linde fra MiA (Museene i Akershus) kommer til Nordby bibliotek for å fortelle historien om bensinstasjonene i veinettet rundt Oslo.

 

Obs! Maks 20 personer.

Påmelding på e-post: nordby.bibliotek@as.kommune.no 

Språkvelger