Bokprat på Ås bibliotek
En bok i hendene til en dame

Den neste bokpraten er 28. september kl. 12.00

Det vil være et begrenset antall sitteplasser, så kom i god tid. 

 

 

Når vi har bokprat snakker en av bibliotekets ansatte om en bok, en forfatter, eller noe annet vi er opptatt av innenfor litteraturen.

Arrangementet pleier å vare ca. en halvtime. 

Språkvelger