Bokprat spesial: Anne Myrhaug Winge leser dikt

Bokprat spesial: Anne Myrhaug Winge leser dikt

Tirsdag 30. mai kl. 12.00 får Ås bibliotek besøk av forfatter Anne Myrhaug Winge. Anne har ugitt tre diktsamlinger; «Lys over barndommens rike» (2016), «Himmel over alt» (2018) og «Når veiene møtes» (2020).

I bøkene reflekterer hun over verdier hun fikk med i barndommen, verdier som har vært en god ballast gjennom livet. Over hverdagen hvilte gudstru og humor, folk og natur spilte på lag. 


Anne Myrhaug Winge har sin utdanning fra Tromsø lærerhøyskole, Eik Lærerhøyskole og Stabekk høyskole. Hun har vært ansatt ved Skånland skole i Troms og Ås videregående skole i til sammen 40 år. Hun har som lærer hatt en særskilt interesse for elever med spesielle vansker. 


Anne Myrhaug Winge har deltatt i lokalpolitikken i Ås, og vært aktiv innen kirke og kulturliv. 

 

Fløytespiller Anne Christine Pittet Grolid vil også delta under opplesningen. 

 

Velkommen!

Servering av kaffe/te

Gratis og åpent for alle

Søk

Språkvelger