Viktig melding til alle brukere av meråpent bibliotek

Viktig melding til alle brukere av meråpent bibliotek

Important message regarding the staff-less library

Det har vært en hendelse som gjør det nødvendig for biblioteket å skjerpe rutinene for bruk av meråpent bibliotek. En person har begått en kriminell handling inne på biblioteket. Denne personen logget ikke inn i meråpent bibliotek selv, men ble sluppet inn av andre brukere.

I meråpent-kontrakten er det presisert at brukere av meråpent ikke kan slippe inn andre i biblioteket.
I fremtiden vil meråpent-tilgangen umiddelbart bli fjernet fra lånekort som blir brukt til å gi andre uautorisert adgang. Denne muligheten ligger allerede i kontrakten, men det har sjelden vært nødvendig for biblioteket å håndheve dette.

Ås og Nordby bibliotek tilbyr meråpent bibliotek til sine brukere. Denne tjenesten er i stor grad tillitsbasert. Meråpent bibliotek skal være trygt å bruke, derfor må alle som vil inn på biblioteket utenfor bemannet tid registreres.  Alle meråpent-brukere har et ansvar for at det skjer. Hvis du synes det er ubehagelig å nekte andre tilgang, bør du vente med å åpne døren til det ikke er andre i nærheten.

 

ENGLISH VERSION

An unwanted incident has made it necessary for us to enforce a stricter policy regarding the use of staff-less library hours. An individual has committed a criminal act inside the library during staff-less hours. This individual did not log into the staff-less library themselves, but was let in by other users.

In the legal agreement required to gain access to the staff-less library, it is explicitly stated that a library patron cannot let others into the library during staff-less hours.

In the future, access to the staff-less library will be revoked from library cards that have been used to give someone unauthorized access. This sanction is mentioned in the legal agreement, but up until this point it has not been necessary for us to enforce this.

Ås and Nordby libraries offer access to staff-less library hours as an additional service to our patrons. This service is based on trust. The staff-less library should be safe to use. Therefore, everyone who wants to access the library outside of normal opening hours need to log in using their library cards. All patrons of the staff-less library have a responsibility to make sure this happens. If you’re uncomfortable denying someone entry, we advise that you wait to enter the library until there is no one else nearby.

Søk

Språkvelger