Meråpent

Bibliotekene i Ås er meråpne

Meråpent bibliotek betyr at du kan bruke bibliotekene utenom bemannet åpningstid.  For oversikt over når bibliotekene er meråpne, se åpningstider

 

HVA MÅ DU GJØRE FOR Å FÅ TILGANG TIL MERÅPENT BIBLIOTEK?

  • Ha et gyldig lånekort.
  • Huske PIN-koden din (eller få en ny).
  • Komme innom i åpningstiden for å signere kontrakten.

 

KONTRAKT FOR BRUK AV MERÅPENT BIBLIOTEK

Velkommen som bruker av Ås biblioteks meråpne tilbud. Alle som har fylt 15 år og har lånekort i Ås bibliotek kan benytte seg av tilbudet. Når du har signert denne kontrakten og lånekortet ditt er blitt oppgradert har du tilgang til det utvidede bibliotektilbudet.

Du kommer inn på Meråpent bibliotek ved å skanne bibliotekkortet ditt og taste din personlige PIN-kode. Når du låser deg inn, er det kun du, og ingen andre, som kan gå inn. Unntaket er at foreldre og foresatte kan ta med seg barn under 15 år. Hvis du slipper inn andre, mister du tilgangen til meråpent bibliotek. 

Biblioteklokalet er videoovervåket. Overvåkingen er av hensyn til din egen sikkerhet og for å beskytte bibliotekets lokaler, inventar og utstyr. Du har rett til innsyn i overvåkningsopptak, men kun hvis du er alene på bildene.

Biblioteket er et offentlig rom der alle har et felles ansvar, slik at biblioteket er til glede og nytte for alle. Meråpent bibliotek er basert på tillit. Ved å oppgradere bibliotekkortet til adgangskort er det noen enkle regler du forplikter deg til å overholde:

Kortet er personlig og skal kun brukes av deg.

Du kan ikke slippe inn andre sammen med deg, annet enn barn du er ansvarlig for. Personer som går inn sammen med deg, eller som går inn når du går ut, er ditt ansvar.

Vis hensyn til andre bibliotekbrukere og ivareta samlinger og inventar.

Hold ro og orden.

Rydd opp etter deg før du forlater biblioteket.

Overhold det til enhver tid gjeldende lånereglementet.

Brudd på disse reglene kan få økonomiske konsekvenser og følger for din mulighet til å benytte meråpent bibliotek. Ved mindre hendelser kan du bli kontaktet av bibliotekpersonalet. Hærverk og andre straffbare forhold vil bli politianmeldt.

På http://www.as.folkebibl.no får du all informasjon du trenger om tilbudet.

Dato: _______________

Navn, fødselsdato : _______________________________________________

Signatur: _______________________________________________________

Lånekortnummer: _____________________________ (fylles ut av biblioteket)

Søk

Språkvelger