Satser for purregebyr og erstatningskrav

Når du låner noe på biblioteket er avtalen at du skal levere innen fristen. Hvis du er for sen med å levere kan du få et purregebyr.

Hvis du etter 2. gangs purring ikke leverer det som ble purret, vil du få et erstatningskrav.  Hvilket beløp kravet er på avhenger av hva det er som er blitt borte. 

Hvis beløpet på kontoen din overstiger 120 kroner vil lånekortet ditt bli sperret, og du kan ikke låne noe nytt. Når du betaler vil sperringen bli fjernet. 

Du kan betale ved å bruke nettbank (konto nummer 1503.03.07256) eller ved å betale i biblioteket i bemannet tid. 

 

Purregebyr
BARN  
1. purring 0,- 
2. purring 50,- 
   
VOKSNE  
1. purring 50,-
2. purring 50,-     

 

 

Erstatningskrav
 Bøker, barn 300,- 
Bøker, voksne 450,-
Tegneserier, barn 300,- 
Tegneserier, voksne 450,- 
Lydbøker, barn 300,-
Lydbøker, voksne 450,-
Tidsskrifthefter 150,-
DVD 200,-
DVD, TV-serier 400,-
Språkkurs 1000,- 
Fjernlån Eierbibliotekets
egne satser
   

 

 

Søk

Språkvelger